Silvie Kamphuis
Silvie KamphuisAuteur van 'Niet van iedereen'

Connie heeft meegelezen met het manuscript 'Niet van iedereen', dat in 2018 is verschenen bij uitgeverij Palmslag. Haar feedback is scherp, constructief en ze heeft een waanzinnig goed oog voor detail. Ze geeft opbouwende kritiek en wijst je op verbeterpunten, zonder je hierdoor te demotiveren. Als ik binnenkort weer een redacteur of corrector nodig heb, denk ik zeker aan Connie.

Toon Janssen
Toon Janssen

Connie heeft onlangs mijn roman 'De lucht van uien' geredigeerd. Zeer tot genoegen. Connie is consciëntieus en heeft een uitstekend taalgevoel. Dat blijkt uit de precieze manier waarop ze naar zinsbouw, formuleringen en interpunctie kijkt. Daarnaast is ze eerlijk en kritisch zonder je te ontmoedigen, want ze laat ook haar waardering blijken voor een bepaald tekstfragment of een scène. Connie heeft me vooral gewezen op de vele onnodige uitweidingen, herhalingen en stopwoordjes. Daardoor is de tekst sterk verbeterd.

Christian Deterink
Christian Deterink

Connie heeft het manuscript van mijn novelle 'Het goud van Lupe Mirando' onder handen genomen. Ik was onder de indruk van hoe goed ze mijn manuscript had gelezen en hoe scherp haar commentaar was. Ze wist feilloos de mindere punten eruit te halen en tot de kern door te dringen. Hiermee heeft ze me enorm geholpen. Bovendien had ze een flaptekst geschreven die ik veel beter vond dan die van mij.

Emily Mulder
Emily Mulder

Het leesrapport van Connie is aangenaam van toon en voldoende uitgebreid. Opbouwend en stimulerend. Ze levert haar redactiewerk overzichtelijk aan met duidelijke tips. Hier en daar een complimentje ertussen doet een auteur bovendien goed. Ik zag op basis van haar suggesties vanzelf mogelijkheden om mijn manuscript te herschrijven.

Wil je een beter manuscript?

Ik kijk jouw verhaal na op taal- en spelfouten, opbouw, personages, perspectief, dialogen en leesbaarheid.